Diensten

Eigen risicodragerschap Ziektewet

Indien u besluit eigenrisicodrager (ERD) te worden voor de ziektewet (ZW), dan betekent dat in ieder geval dat u verantwoordelijk bent voor het uitvoeren van de ZW Arborol en de ZW Uitkeringsadministratie. In het kort komt dat hier op neer:

ZW Arborol:

  •  Het uitvoeren van verplichtingen uit de Wet verbetering Poortwachter
  •  Het uitvoeren van maatregelen zoals het korten van de uitkering
  •  Voorbereiden en voeren van bezwaar- en/of beroepsprocedures

ZW Uitkeringsadministratie:

  •  Het vaststellen van recht, duur en hoogte van de uitkering
  •  Het voeren van de uitkeringsadministratie
  •  Het voorbereiden van de betalingen van de uitkering
  •  Het verzorgen van aangifte loonheffingen
  •  Het aanvragen en beoordelen van UWV-beschikkingen
SV Pay neemt de volledige ZW uitkeringsadministratie van u over. Wij werken daarbij vaak samen met arbodiensten en verzekeraars en volmachten. Klik voor meer informatie op een van de onderstaande opties.

ERD ZW administratie

Samenwerking arbodiensten

Samenwerking verzekeraars en volmachten