Privacyverklaring

Zodra u onze website svpay.nl bezoekt, ons SV Pay portaal (svpayportal.nl) gebruikt, of contact met ons opneemt, ontvangen wij informatie over u of over (uw) ex-medewerkers.

In deze privacyverklaring leggen wij uit wat wij met die informatie doen. Wij gaan altijd zorgvuldig met uw informatie om en slaan die veilig op. Heeft u vragen of wilt u weten welke informatie wij van u hebben, neem dan contact op met ons. Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen als wij dat nodig vinden. Wij raden u daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 21 maart 2024.

Inhoudsopgave
 1. Wanneer past u deze privacyverklaring toe?
 2. Wie gebruikt uw gegevens?
 3. Van wie gebruiken wij gegevens?
 4. Hoe komen wij aan uw gegevens?
 5. Welke gegevens van u gebruiken wij?
 6. Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
 7. Hoelang bewaren wij uw gegevens?
 8. Met wie delen wij uw gegevens?
 9. Waar slaan wij uw gegevens op?
 10. Hoe veilig zijn uw gegevens bij ons?
 11. Wat mag u van ons vragen?
 12. Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?
 13. Welke cookies gebruiken wij?
 14. Wat doen wij met gegevens van minderjarigen?
 15. Heeft u een vraag over deze privacyverklaring?
1. Wanneer past u deze privacyverklaring toe?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verwerken en op alle domeinen die aan ons gerelateerd zijn. Het gaat hier om de persoonsgegevens van iedereen die weleens contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht, zoals bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als individu, zoals uw naam, telefoonnummer, IP-adres, klantnummer of surfgedrag. Wilt u meer weten over persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Wie gebruikt mijn gegevens?
SV Pay B.V. is verantwoordelijk voor de website svpay.nl en svpayportal.nl en daarmee de verantwoordelijke organisatie voor het gebruik van (uw) persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. De volledige gegevens zijn:
SV Pay B.V.
Wittenoordseweg 5
3927 CE Scherpenzeel
58934111

3. Van wie gebruiken wij gegevens?
Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die contact met ons heeft gehad, onze website heeft bezocht of die benodigd zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening. Dit zijn onder meer bezoekers, klanten, ex-werknemers en contactpersonen van onze partners.

4. Hoe komen wij aan uw gegevens?
Wij krijgen de gegevens rechtstreeks van u zodra u:
 • Onze website bezoekt.
 • Gegevens invult op onze website.
 • Contact opneemt met ons via mail, telefoon of op een andere manier.
 • Toestemming voor het gebruik ervan geeft aan een van onze partners.
 • Gegevens invoert in ons SV Pay portaal via www.svpayportal.nl.

5. Welke gegevens gebruiken wij van u?
Wij maken gebruik van de volgende gegevens:
 • BSN-nummer
 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Bankrekeningnummer
 • Nationaliteit
 • Datum in- en uitdiensttreding
 • Datum eerste ziektedag
 • Datum ziekmelding
 • Oproepkracht of stagiair
 • Arbeidsovereenkomst
 • Ziek ten gevolge van zwangerschap, bevalling of orgaandonatie
 • Voorgaande AO-perioden
 • Financiële gegevens zoals loonstroken
 • Loon uit arbeid
 • Andere dienstverbanden
 • AGH/SFB-status (ja/nee)
 • Loonbeslag
 • Verwijtbaar ontslag (ja/nee)
 • Hersteldmeldingen
 • Detentie (ja/nee)
 • Datum overlijden
 • Beschikkingen UWV inzake maatregelen
 • Vangnetsituaties
6. Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Wij gebruiken (uw) persoonsgegevens alleen voor het doel waar wij die voor mogen gebruiken: • Wij gebruiken uw gegevens omdat wij u als klant de beste service willen geven en wij dat zonder die informatie niet kunnen doen.

7. Hoelang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren (uw) persoonsgegevens zo lang als wij dat volgens de wet moeten doen en zo lang als nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Zolang u bijvoorbeeld klant bij ons bent, bewaren wij uw gegevens volgens de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Daarna bewaren wij uw gegevens alleen voor statistische doeleinden en om eventuele klachten of juridische zaken af te handelen. Wilt u meer weten over hoelang wij specifieke gegevens van u bewaren, neem dan contact met ons op.

8. Met wie delen wij (uw) gegevens?
(Uw) persoonsgegevens worden alleen door ons gebruikt. Wij zullen (uw) persoonsgegevens nooit met anderen delen.

9. Waar slaan wij uw gegevens op?
Wij verwerken uw gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dit houdt in dat wij ook uw gegevens binnen de EER opslaan. Heeft u hierover vragen, neem dan gerust contact met ons op.

10. Hoe veilig zijn uw gegevens bij ons?
Wij hebben er veel aan gedaan om uw gegevens zowel organisatorisch als technisch zo goed mogelijk te beveiligen. Wij hebben onze systemen en verschillende communicatiemiddelen beveiligd om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet in de handen van anderen terechtkomen. Uw gegevens zijn dus veilig bij ons. Ook zorgen wij ervoor dat uw gegevens alleen worden gebruikt door mensen die daar van ons toestemming voor hebben gekregen. Heeft u vragen over de specifieke manier van beveiligen, neem dan contact met ons op.

11. Wat mag u van ons vragen?
Omdat wij persoonsgegevens (van u) gebruiken, heeft u verschillende rechten. Deze rechten zetten wij hieronder voor u op een rijtje.

Recht op informatie
Wij moeten u op een begrijpelijke en heldere manier uitleggen wat wij met uw gegevens doen en welke controle u daarover heeft. Daarom leggen wij in deze privacyverklaring uitgebreid uit welk gegevens wij van u verzamelen en hoe wij met uw gegevens omgaan.

Recht op inzage
U mag ons altijd vragen om uw gegevens in te zien.

Recht op correctie
U mag ons vragen om u gegevens te laten corrigeren als deze niet juist of onvolledig zijn.

Recht om bezwaar te maken
U mag bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet eens bent met de manier waarop wij met (uw) persoonsgegevens omgaan. Dit recht geldt voor de gegevens die wij gebruiken voor direct marketing. Zo kunt u bij ons aangeven dat u niet langer mail van ons wilt ontvangen. Dat geldt ook voor gepersonaliseerde aanbevelingen op onze website.

Recht op dataportabiliteit
Bent u klant bij ons of heeft u toestemming gegeven voor het gebruik van uw gegevens, dan mag u ons vragen om u de digitale gegevens te sturen die wij van u hebben. Zo kunt u die gegevens overdragen aan een andere organisatie als u dat wenst.

Recht op beperking
U mag ons vragen om het gebruik van uw gegevens te beperken. Dit betekent dat wij in bepaalde gevallen uw gegevens alleen mogen bewaren maar niet gebruiken.

Recht om vergeten te worden
U mag ons vragen om alle gegevens die wij van u hebben te verwijderen. Wij verwijderen dan alle gegevens die tot u herleidbaar zijn. In sommige gevallen kunnen of mogen wij uw gegevens nog niet verwijderen. Zo moeten wij sommige gegevens 7 jaar bewaren voor de belastingdienst en/of UWV.

Recht om een klacht in te dienen
U mag een klacht indienen over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Heeft u een klacht dan lossen wij die graag voor u op. Neem daarvoor contact op met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming. Ook mag u uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens neerleggen. Uiteraard hopen wij dat het niet zover komt, maar in het uiterste geval mag u ook naar de rechter stappen.

Hoe dien ik een aanvraag of klacht in?
Stuur uw aanvraag of klacht naar onze Functionaris voor de Gegevensbescherming via info@svpay.nl. Wij verwerken uw aanvraag of klacht binnen 30 dagen. Gaat het om meerdere aanvragen of klachten of is uw aanvraag of klacht complex, dan kan dit meer tijd met zich meebrengen. In dat geval nemen wij uiterlijk binnen 60 dagen contact met u op. Wij kunnen u vragen om u te identificeren. In dat geval vragen wij bij u gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent van wie de persoonsgegevens zijn.

12. Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?
Onze privacyverklaring moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vindt u met name terug in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast de algemene regels die volgens de Nederlandse wet gelden van toepassing op onze privacyverklaring.

13. Welke cookies gebruiken wij?
U kunt zelf aangeven welke gegevens wij van u mogen gebruiken. Heeft u ons toestemming gegeven voor het personaliseren van uw profiel op basis van uw surf- en zoekgedrag, dan kunnen wij onze website speciaal op u instellen, zodat het gebruik ervan makkelijker en persoonlijker wordt. Wij doen dit met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan onze website geplaatst wordt op uw hardware. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
 • Functionele cookies, zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie
 • Tracking cookies zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties
 • Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:
 • Google Analytics
14. Wat doen wij met gegevens van minderjarigen?
Wij richten ons met onze website of als organisatie niet specifiek op minderjarigen. Dit houdt in dat als u jonger bent dan 18 jaar, u toestemming nodig hebt van een ouder of voogd om gebruik te maken van onze website. Bent u bij uw bezoek aan onze website minderjarig, dan gaan wij ervan uit dat u voor uw bezoek deze toestemming hebt gekregen.

15. Heeft u een vraag over deze privacyverklaring?
Heeft u een vraag over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact op met ons door een mail te sturen naar mbakker@svpay.nl. Wij helpen u graag.
Alles accepteren