Een betrokken en onafhankeijke partner

Over SV Pay

Veel werkgevers kiezen er voor om eigenrisicodrager (ERD) voor de ziektewet (ZW) te zijn. Het voeren van de uitkeringsadministratie kan in eerste oogopslag wellicht ingewikkeld en taaie kost lijken. SV Pay biedt hierin de oplossing als partner tussen bedrijven, hun werknemers en alle betreffende instanties. De werkgever wordt volledig ontzorgd omtrent de administratieve uitvoering.

Een correcte afhandeling van zowel de beoordeling van de claim, het berekenen van een dagloon en de ziekmelding bij het UWV zijn enorm belangrijk. Het is vervelend als hier, bijvoorbeeld door gebrek aan kennis, fouten in worden gemaakt. Zowel werkgever als werknemer zijn gebaat bij een correct proces. De experts van SV Pay weten de juiste paden te bewandelen, zodat werknemers kunnen bouwen op hun recht van zekerheid en een werkgever efficiënter handelt en kan vertrouwen op een gedegen uitvoering.

SV Pay beoordeelt het recht op de uitkering, bepaalt de (initiële) duur ervan en berekent de hoogte van de uitkering. Ook voorbereiding van de uitbetaling en verstrekking van uitkeringsspecificaties is bij SV Pay in veilige handen.

Tijdens het uitkeringsproces staat de mens centraal en komen er soms flinke bedragen bij kijken. Omdat SV Pay een kleinschalige organisatie is, zijn de medewerkers persoonlijk bij elk proces betrokken. Opdrachtgevers hebben daarom altijd een vast aanspreekpunt. Daarbij zijn bedrijven, als ze vertrouwen op de kennis van SV Pay, verzekerd van foutloze administratie en communicatie tussen alle betrokken partijen. Een veilig gevoel.
Alles accepteren