Na een, niet afgeronde, studie rechten ben ik inmiddels sinds 1989 werkzaam in de wereld van de sociale zekerheid. In die periode ben ik werkzaam geweest op gebied van Ziektewet, Werkloosheidswet, WAO en WIA. Begonnen in de uitvoering en later als buitendienstmedewerker, opleider en projectleider. De laatste jaren werkzaam als adviseur sociale zekerheid waarbij ik werkgevers en diens verzekeraars adviseer op het gebied van eigenrisicodragerschap WGA en ZW. Verantwoordelijk voor de procesinrichting tussen klant en onze binnendienst. Tevens verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van onze juristen en casemanagers.