Indexatie uitkeringen: WW, WIA, WAO, ZW én maximumdagloon
05 Januari 2023

Indexatie uitkeringen: WW, WIA, WAO, ZW én maximumdagloon

Per 1 januari 2023 zijn de bestaande bruto uitkeringen in de WAO/WIA, WW en ZW verhoogd met 10,15%. Dit is volledig in lijn met de stijging van het brutominimumloon per dag.

Per 1 januari 2023 wordt ook het maximumdagloon verhoogd van bruto € 232,90 naar € 256,54.

Berekenen maximummaandloon
Het maximummaandloon bereken je door het maximumdagloon te vermenigvuldigen met 21,75. Dit is het gemiddeld aantal uitkeringsdagen in een maand. De maximumbedragen gelden voor de berekening van de uitkeringen vanuit de Ziektewet, de Werkloosheidswet (WW), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Wet arbeid en zorg (WAZO).

Alles accepteren