MKB Vitaal
Heidi Versluit - Stravers

MKB Vitaal

"MKB Vitaal is een arbodienst en werkt sinds 2020 nauw samen met SV Pay. Zij verzorgen de loonadministratie omtrent ziektewetuitkering. De medewerkers zijn zeer deskundig en het contact verloopt vlekkeloos.’    

‘SV Pay regelt de administratieve zaken omtrent ziektewetuitkering. Hierbij verzorgen zij bijvoorbeeld de loonspecificaties voor zowel werkgever als werknemer. Ook melden zij personen ziek bij het UWV en onderhouden zij de contacten. Het is heel prettig en positief samenwerken met SV Pay, aangezien de medewerkers goed bereikbaar zijn. Daarnaast dienen zij als vraagbaak. Door hun deskundigheid en toegankelijkheid wordt het contact als zeer positief ervaren."

Alles accepteren